Linux Iptables Firewall Port Yönlendirmesi – Port Forwarding

Linux Iptables Firewall Port Yönlendirmesi – Port Forwarding

Alttaki komutları (8888 ve 10.10.10:9999 kısımlarını kendinize göre düzenleyerek) superuser yetkili kullanıcıda sırasıyla yazınız.

echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 9999 -j DNAT --to-destination 10.10.10.10:8888

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Bu işlem sonrasında /etc/iptables.config üzerine alttaki satırlar eklenecektir.

*nat
:PREROUTING ACCEPT [488:29336]
:INPUT ACCEPT [56:7882]
:OUTPUT ACCEPT [120:7160]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp –dport 9999 -j DNAT –to-destination 10.10.10.10:8888
-A PREROUTING -i eth0 -p udp -m udp –dport 9999 -j DNAT –to-destination 10.10.10.10:8888
-A PREROUTING -p tcp -m tcp –dport 9999 -j DNAT –to-destination 10.10.10.10:8888
-A POSTROUTING -j MASQUERADE
COMMIT

 

Örnek verecek olursak bu şekilde dışardan gelen istekleri tek ip altında birden fazla sunucunuza dağıtabilirsiniz.

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir